LATEST ARTICLES

Top 5 công ty phát triển lĩnh vực e-wallet tại Việt Nam

0
Ngày nay, nhờ vào sự phát triển công nghệ, lĩnh vực ứng dụng di động cũng không ngừng cho ra đời nhiều sản phẩm nổi bật, trong đó có e-wallet. Lĩnh...

Hire Good Java Developers in Vietnam with the best price

0
The issue of shortage in good Java developers still high demand in Western nations such as the USA, UK, and other developed countries. This leads businesses to outsource their development projects...

Top 5 banks apply digital banking transformation in Vietnam

0
In Vietnam, Digital Banking has become a cornerstone of the financial software development agenda. As a report, 94 percent of banks in Vietnam are investing in digitization, and 42 percent of...

Top 5 ngân hàng Việt Nam áp dụng chuyển đổi Digital Banking

0
Tại Việt Nam, digital banking đã trở thành nền tảng cho chương trình phát triển phần mềm tài chính. Theo báo cáo, có khoảng 94% ngân hàng tại Việt Nam đang...

Ý nghĩa và phân loại ngân hàng kỹ thuật số trong kinh doanh

0
NEObank, Betabank, Nonbank và những ngân hàng mới, tất cả những ngân hàng này đều là ngân hàng kỹ thuật số.  Những thuật ngữ "challenger bank" và "neo bank" đã xuất hiện...

Công ty phát triển ngân hàng kỹ thuật số tin cậy tại Việt Nam

0
Việc áp dụng chuyển đổi kỹ thuật số cho các tổ chức ngân hàng giúp cho khách hàng có trải nghiệm tốt khi thực hiện các giao dịch. Bên cạnh đó,...

Hire Mobile App Developers (iOS/Android) in Vietnam

0
A mobile application can help clients have a good experience when using services. Aside from that, investing in mobile application development gives a great advantage. So, many companies are looking for...

5 lợi ích của ngân hàng kỹ thuật số có thể bạn chưa biết

0
Công nghệ đã làm thay đổi mô hình kinh doanh trong ngân hàng và làm thay đổi thái độ của khách hàng. Hãy cùng Fintech Việt Nam tìm hiểu về 5...

Agile offshore software development company in Vietnam

0
Offshore software development has benefits but it also has disadvantages such as close communication and open culture are difficult to combine with distance and cultural differences. But this can overcome when...

Reliable react native app development company in Vietnam

0
A mobile application can help clients have a good experience when using services. Aside from that, investing in mobile application development gives a great advantage. So, many companies are looking for...